FMRNt s-a clasificat pe locul 4 la competiția EDEN 2015 - Destinații turistice de excelență cu tema turismul și gastronomia locală
http://turism.gov.ro/marginimea-sibiului-destinatie-eden - detalii aici
Proiect 1.

GASTROFEST - valorificarea și diseminarea patrimoniului imaterial alimentar nemțean nemțean (finanțat de Consiliul Județean Neamț și implementat de As. FMRNt)

Scop: Promovarea patrimoniului cultural imaterial alimentar al zonei montane a județului Neamț;

Obiective specifice:

- Creșterea vizibilității și accesibilității specialitaților gastronomice cu specific cultural și spiritual montan
- Crearea unor rețele comerciale de încredere între producătorii mici și consumatori pentru sprijinirea valorificării resurselor gastronomice locale și îmbunătățirea gradului de atractivitate a zonei montane
- Promovarea turistică a județului Neamț prin identificarea și promovarea valorilor gastronomice ale zonei montane

Proiect 2

Poduri culturale - valorificarea si diseminarea patrimoniului imaterial gastronomic montan (finanțat de Consiliul Județean Neamț și implementat de As. CICIA)

Scop: Punerea în valoare a patrimoniului cultural material și imaterial gastronomic nemțean prin abordarea multilingvistică a specificului tradițional al universului montan local.

Obiective:

- Creșterea vizibilității patrimoniului material și imaterial gastronomic specific zonei de munte a județului Neamț la nivelul Uniunii Europene
- Crearea unor punți de comunicare între valorile tradiției rurale montane nemțene și universul intercultural național și european.
- Crearea premiselor de parteneriat pentru schimburi interculturale interregionale la nivel național și european.

Proiect 3.

GASTROFEST - festival gastronomic suport pentru valorificarea și diseminarea patrimoniului imaterial culinar montan. (finanțat de Primăria Piatra Neamț și implementat de As. FMRNt)

Scop: promovarea patrimoniului cultural imaterial al zonei montane din județul Neamț și valorificarea componentei gastronomice în contextul statutului Municipiului Piatra Neamț de destinație turistică.

Obiective:

- Punerea în valoare a potențialului gastronomic montan al județului Neamț. Creșterea vizibilității și accesibilității specialităților gastronomice cu specific cultural și spiritual montan.
- Adaptarea ofertei gastronomice montane a județului Neamț la statutul Municipiului Piatra Neamț de destinație turistică.
- Promovarea turistică a Municipiului Piatra Neamț prin identificarea și promovarea valorilor gastronomice ale zonei montane a județului.

Grupul țintă este format din 40 de expozanți dintre locuitorii zonei montane a județului Neamț cu spirit antreprenorial ridicat, care cu capacitatea de a-și transforma produsele în resurse turistice.

Beneficiari direcți:

● participanții la festival (tinerii și ceilalți locuitori ai Municipiului Piatra Neamț și județului Neamț, turiști),
● locuitorii și comunitatea Municipiului Piatra Neamt,
● familii din comunele montane, proprietari de terenuri agricole, pajişti, păduri;
● fermieri montani care dezvoltă activităţi generatoare de venituri prin aplicarea unor practici artizanale tradiţionale,
● întreprinzători din zona de munte care au afaceri în domeniul prelucrării produselor de origine animală (lactate şi preparate din carne), a produselor vegetale (legume, fructe, plante medicinale şi aromatice, fructe de pădure, ciuperci) sau de alimentaţie publică;
● grupurile de acţiune locală de care aparțin comunele din zona montană a județului Neamț;
● asociaţii de agricultori sau de crescători de animale;

Beneficiari indirecţi:

● aproximativ 115.358 locuitori ai zonei de munte din judeţul Neamţ,
● ONG-uri de cultură şi artă populară,
● potenţiali întreprinzători,
● centre de cultură,
● cele 22 primării ale comunelor montane din judeţul Neamţ (inclusiv orașul Bicaz), la care se adaugă 11 comune din zona de tranziţie montan – colinar, împreună cu alte instituţii legate de acestea.
● alţi factori interesaţi care doresc să identifice oportunităţi de valorificare a resurselor montane;
● oameni de cultură;
● oameni de afaceri din domenii conexe
● administratori în turism;

În ansamblu, cele 3 proiecte vor construi un suport consistent de punere în valoare a potențialului alimentar și gastronomic montan la nivelul comunicării și promovării. Rezultatele pozitive se vor regăsi în creșterea numărului de turiști, care vor sosi în județul Neamț și vor beneficia de deliciile vacanțelor montane. În plus, Municipiul Piatra Neamț va deveni un centru de polarizare în scop turistic a resurselor montane materiale și imateriale.